RAHU RIKKUMINE ELAMUS

Vastavalt Tallinna linnavolikogu määrusega  Tallinn 25. august 2005 nr 43, on avalik koht üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa.

Nende tegevuste alla mis rikuvad kodanike rahu ja vaikust kuuluvad:

 • Vali muusika (kasutades televiisorit, raadiot ja muid helitehnika vahendeid);
 • Karjed, ebatsensuursed sõnad, pereliikmete vahelised skandaalid mis segavad kolmandaid isikuid;
 • Ehitus ja remonditööd öisel ajal, sihilik müra tekitamine tagudes vastu soojatorusid, lagesid ja põrandaid;

 

Mis ei või olla avaliku korra rikkumine:

 

 • korterelamutes toimepandud tegu, mille tagajärjel ei ole rikutud kolmandate isikute (naabrite) rahu piisavalt intensiivselt (ehk siis pikaajaliselt), 
 • Remonditööd päevasel ajal. Samas oleks ka kohane teavitada naabreid ja korteriühistut remonditöödest.
 • Elanike igapäevased vajalikud toimetused (pesumasina, tolmuimeja ja muu olmetehnika kasutamine).
 • Kõndimine korteris jalatsitega. Kui see pole igapäevane ja pidev ja kui see ei toimu öisel ajal.
 • Mööbli ja muude esemete ümber paigutamine. Samuti kui see ei toimu öisel ajal ja sellisel moel, et on pidev müra.
 • Ja teised erinevad mürad mis on tekitatud erinevate tehniliste ja elektriliste vahendite kasutamisega mis segavad rohkem kui kahte inimest.

 

Vastutus: Karistusseadustik § 262, rahatrahv kuni 100 trahviühikut, ehk 400 eurot.

 

TUBAKASEADUS

 

Suitsetamiseks keelatud kohad:

Koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse või noorte- ja projektlaagri ruumides ning nende piiratud maa-alal, apteegi ruumides, kaupluse müügisaalis, kaupluse müügisaalis.

Samuti vastavalt Tubakaseaduse § 29 p 19 suitsetamiseks keelatud on ka järgmised kohad: korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis.

Vastutus: Tubakaseadus § 49 , rahatrahv kuni 20 trahviühikut, ehk  80 eurot

ALKOHOLISEADUS

 

Alkohoolse joogi tarbimise eest tänaval, staadionil, haljasalal, pargis, ühissõidukis või muus avalikus kohas, välja arvatud kohaliku omavalitsuse volikogu õigusaktis ettenähtud juhul või paigas, kus teostatakse alkohoolse joogi jaemüüki kohapeal tarbimiseks, samuti avalikku kohta joobnud olekus ilmumise eest, millega solvatakse inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

 

Vastutus: Alkoholiseadus § 70, rahatrahv kuni 100 trahviühikut, ehk 400 eurot või arest.

 

KODULOOMADEGA SEOTUD PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS PÖÖRDUMISE KORD

 

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse Munitsipaalpolitsei Ameti ja Põhja Politseiprefektuuri vahelise koostöökokkuleppele 20.05.2009 .a. Tallinna linnas Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti menetlusosakonna piirkondlike tugipunktide ja patrulliosakonna ametnikud teostavad riikliku järelevalve järgmistel aladel:

 • Parkimine
 • Koerte ja kasside pidamine
 • Heakord või risustatud kinnistud
 • Kaevetööd
 • Taksoteenindus
 • Jäätmehooldus
 • Ohtlikud jääpurikad
 

 

Probleemide korral palume võtta ühendust Munitsipaalpolitsei Ameti korrapidajaga ööpäevaringsel numbril 14410  või saata teade üldmeilile munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee või mupo@tallinnlv.eeIDA POLITSEIJAOSKONNA KONTAKTID

 

Lasnamäe politseijaoskonna piirkonnapolitseinikud ootavad teid oma vastuvõtuajal teisipäeviti  9:00 – 11.00 ja neljapäeviti 17:00-19:00 nii Mahtra 48 kui ka Vikerlase 14.

Iga päev Ida politseijaoskonnas võtab avaldusi ka valvekonstaabel. Maja on 24 h kodanikele avatud .

Kliendiinfo telefon 612 3000 (esmaspäevast reedeni 8.00-18.00)

 

VIHJE TELEFONID JA MEILIAADRESSID

Vihje üldmeil: pohja.vihje@politsei.ee

Liikluskuriteod: pohja.lmt@list.politsei.ee

Liiklusliini telefon: 14 900 

Narkovihjed : 612 4465  ja elektronposti aadressil : pohja.nkt@list.politsei.ee