1 m3 vee soojendamise maksumus

 

Kuidas kujuneb 1 m3 sooja vee hind suveperioodil ja talveperioodil ja miks suvel võetakse kütte eest?

AS Tallinna Küte lähtub hoones tarbitud soojusenergia jaotamisel korterite vahel Tallinna Linnavalitsuse 11.detsembri 1998.a. määrusega nr 78 kinnitatud “Soojusenergia kulude arvestamise korrast” ja majandusministri 11.augusti.1997.a. käskkirjaga nr 86 kinnitatud “Soojusarvestuse kulude arvestamise ja jaotamise metoodikast”.

Lähtuvalt sellest jaotatakse soojaveevarustuseks kulunud soojusenergia kaheks:
• soojusenergia, mida tarbitakse vahetult sooja vee kasutamisega (kajastub arvel vee soojendamisena). Veemõõtjatega tarbijatel on arvestuse aluseks tarbitud sooja vee m3-d, veemõõtjateta tarbijatel sõltub köetava pinna suurusest m2-tes.
• soojusenergia, mis kiirgub hoonesisesest soojaveetorustikust sooja vee edastamisel soojussõlmest korteritesse ja läbi käterätikuivatite ning ei sõltu sooja vee tarbimisest. On ju käterätikuivati ja torud soojad ka siis, kui sooja vee tarbimine puudub. Seda soojusenergia kulu käsitletakse kui elamu kütmise kulu ja lähtuvalt sellest jaotatakse eluruumide köetavale pinnale. Sellest tulenevalt kujuneb elamute kütmise tariif suvekuudel.

Kui vee soojendamise 1 m3 hind on hooaja vältel püsiv ja selle saab välja arvutada alltoodud valemiga, siis kütte maksumus on pidevalt muutuv. Summaarselt annavad aga kõigi korterite vee soojendamise ja kütte summad kokku hoone soojustarbimise, mis on mõõdetud maja soojussõlmes paikneva soojusarvestiga.

Vee soojendamise maksumus = tarbitud m3 x hooaja koefitsient x soojuse hind

Hooaja koefitsient:
oktoober-aprill 0,05815
mai-september 0,04652